ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση Κορίνθου 159, Πάτρα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2611 120696

Εφημερίδα Πολιτεία: info@politeianews.gr
Εφημερίδα Match: info@matchnews.gr
Διαφημιστικές Υπηρεσίες: info@mikad.gr